22.07.2014

Прикачване на файл в Hastymail

Публикувано в Поща в 14:01 от Администратор

За да прикачите и изпратите успешно файл в Hastymail е необходимо да изпълните посочените по-долу стъпки. Бутоните и полетата, на които трябва да обърнете внимание във всяка стъпка са маркирани в синьо.
Важно
: не използвайте имена на кирилица за самите файлове.

1. Ново писмо - избор на файл

2. Ново писмо - избиране на файл в прозореца

3. Ново писмо - прикачване на избрания файл

4. Ново писмо - списък на прикачените файлове

5. Ново писмо - изпращане заедно с прикачените файлове